REGULAMIN

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z zakupu doładowań na stronie www.doladuj.com.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa

1.2 Każdy użytkownik może zakupić drogą elektroniczną wybrane przez siebie doładowanie oraz wykorzystać przez siebie zakupiony kod

2.Płatności

2.1